MyMindWorks

Voor topperformers en hun coaches

MMW is een online tool waarmee de cognitieve, visuele, mentale en neurologische vaardigheden worden getest en getraind om topsporters en corporate athletes nog beter split second decisions te helpen maken

MyMindScan

Voor organisaties en bedrijven en hun coaches

MMS vertaalt die inzichten naar het dynamisch meten van deze objectieve parameters om in een bedrijfsomgeving de mentale gezondheid te bewaken, burn-outs te vermijden, en de kwaliteit van beslissingen onder tijdsdruk en stress te verbeteren

Subjectieve vragenlijsten én objectieve meetgegevens, in combinatie met herhaaldelijk hertesten, maakt het mogelijk om preventief, kwantitatief en individueel te werken

Neem een kijkje op www.mymindworks.be voor meer informatie!